Diverse werkzaamheden gemeente Harlingen

In 2020 heb ik voor de gemeente Harlingen een urencapaciteitsberekening gemaakt om inzicht te krijgen in de bezetting van de gymlokalen en de sporthal. Daarnaast is er een meerjaren onderhoudsbegroting gemaakt voor de kleedkamers van de buitensportverenigingen.

Taken: Maken MJOB voor kleedkamers buitensporten en capaciteitsberekening gymlokalen en sporthal.

Opdrachtgever: Gemeente Harlingen, Harlingen

Lees meer

Brede School Berltsum

In 2013 is de Brede School Berltsum opgeleverd voor twee basisscholen, kinderopvang en gymlokaal. Taken van A tot Z: begeleiden en meedenken van Programma van Eisen tot aan de oplevering.

Taken: Toezicht en interne projectleider bouw. Na de oplevering technisch beheer.

Opdrachtgever: Gemeente Menameradiel

Lees meer