Meerjarenbegroting biedt inzicht in onderhoudskosten

Voor een goede kostenbeheersing en planning van onderhoud maakt Technisch Adviesbureau BOOM een meerjaren-onderhoudsplan. Via dit plan heeft u inzicht in de kosten die er gaan komen voor het onderhoud van gebouwen, voor de korte en lange termijn. Het uitvoeringsjaar van dit meerjarenplan wordt vervolgens uitgewerkt in een jaarplan.

Conditiemeting gebouwen

Wanneer de aanwezige gegevens verouderd zijn, start Technisch Adviesbureau BOOM met een nulmeting om de staat van het gebouw van dat moment in kaart te brengen.  Door hier gebruik te maken van de conditiemeetsystematiek NEN 2767 wordt op een eenduidige en objectieve manier de technische conditie van een gebouw of installatie in kaart gebracht. Dat resulteert in een realistische onderhoudsplanning. BOOM werkt met het softwareprogramma O-Prognose dat een onafhankelijke uitkomst biedt ten opzichte van standaard plannen of opnames.

Wat kan Technisch Adviesbureau BOOM voor u doen?

  • Opstellen van een meerjarenbegroting voor beheer en onderhoud
  • Uitwerking in onderhoudsjaarplan
  • Begeleiding en toezicht bij de uitvoering van het onderhoud
  • Contractbeheer
  • Financiële controle en toezicht tijdens de uitvoering
  • Hulp bij aanbesteding
  • Herinspectie of actualisatie
  • Advies over te gebruiken materialen
  • Scherpe prijsafspraken voor producten of materialen
  • Oplevering met de klant