Verbouw kerkzaal klooster Franeker

In de kerkzaal van het oude monumentale klooster van Franeker wordt het plafond in originele staat terug gebracht. De zaal zal gebruikt gaan worden als bijeenkomstruimte en wordt deelbaar door een panelenwand. Ook zal het ventilatiesysteem aangepast worden.

Taken: Projectbegeleiding

Opdrachtgever: Noorderbreedte BV

Lees meer

Warmtescan Tandartspraktijk Bouriciuslaan

In 2018 een warmtescan gemaakt van het gebouw met de infraroodcamera om isolatielekken op te sporen. Deze is verwerkt in een rapportage met adviezen en aanbevelingen. Vervolgens kon het gebouw beter geïsoleerd worden om daarmee de energiekosten te verlagen en behaaglijkheid te verhogen.

Taken: Warmtescan met rapportage gemaakt.

Opdrachtgever: Tandartspraktijk Bouriciuslaan, Drachten

Lees meer

De Molkfabryk Burgum

Stichting De Molkfabryk wil van de oude melkfabryk in Burgum een bruisende ontmoetingsplek maken met cultuur, ruimte voor ondernemen, restaurant en ontmoeten.

Taken: Penningmeester Stichting De Molkfabryk, projectleider, toezicht en investeerder.

Opdrachtgever: Stichting De Molkfabryk, Burgum

Lees meer

Bouw zorgappartementen Kwadrantgroep

Voor de Kwadrantgroep wordt het voormalige gemeentehuis in Menaam verbouwd naar zorgcomplex met 30 moderne zorgappartementen voor ouderen met dementie. Start mei 2020 en oplevering eind februari 2021.

Taken: bouwkundig toezicht en notuleren bouwvergadering.

Opdrachtgever: Van Manen En Zwart architecten, Drachten

Lees meer

Diverse werkzaamheden gemeente Harlingen

In 2020 heb ik voor de gemeente Harlingen een urencapaciteitsberekening gemaakt om inzicht te krijgen in de bezetting van de gymlokalen en de sporthal. Daarnaast is er een meerjaren onderhoudsbegroting gemaakt voor de kleedkamers van de buitensportverenigingen.

Taken: Maken MJOB voor kleedkamers buitensporten en capaciteitsberekening gymlokalen en sporthal.

Opdrachtgever: Gemeente Harlingen, Harlingen

Lees meer

Vernieuwbouw gemeentehuis Waadhoeke

In 2017 is het oude gemeentehuis met raadzaal van Franekeradeel klaar gemaakt voor de fusie. In odpracht van de nieuwe gemeente Waadhoeke samengewerkt met externe projectmanagers, aannemers en architect VMEZ.

Taken: Interne projectleider en toezicht.

Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke, Franeker.

Lees meer