In 2020 heb ik voor de gemeente Harlingen een urencapaciteitsberekening gemaakt om inzicht te krijgen in de bezetting van de gymlokalen en de sporthal. Daarnaast is er een meerjaren onderhoudsbegroting gemaakt voor de kleedkamers van de buitensportverenigingen.

Taken: Maken MJOB voor kleedkamers buitensporten en capaciteitsberekening gymlokalen en sporthal.

Opdrachtgever: Gemeente Harlingen, Harlingen