Elk nieuw project maak je met elkaar!

Een team van architecten, de aannemer, installateur en andere betrokken partijen realiseert samen een nieuwbouw- of groot verbouwproject. De architect maakt het plan. Vervolgens houdt Technisch Adviesbureau BOOM namens de opdrachtgever toezicht op de bouw.

Toezicht op (ver)bouwproject

Wordt het gemaakt zoals de architect het bedoeld heeft? Het gaat om controle op de manier waarop de bouw plaatsvindt, op de kwaliteit van het werk van de aannemer, op de planning, budget en dergelijke. Het gaat ook over het samen oplossingen bedenken, wanneer bij bestaande gebouwen de praktijk anders is dan op tekening verwacht. Regelmatig is er overleg met de opdrachtgever over de stand van zaken.