In 2013 is de Brede School Berltsum opgeleverd voor twee basisscholen, kinderopvang en gymlokaal. Taken van A tot Z: begeleiden en meedenken van Programma van Eisen tot aan de oplevering.

Taken: Toezicht en interne projectleider bouw. Na de oplevering technisch beheer.

Opdrachtgever: Gemeente Menameradiel