De Molkfabryk Burgum

Stichting De Molkfabryk wil van de oude melkfabryk in Burgum een bruisende ontmoetingsplek maken met cultuur, ruimte voor ondernemen, restaurant en ontmoeten.

Taken: Penningmeester Stichting De Molkfabryk, projectleider, toezicht en investeerder.

Opdrachtgever: Stichting De Molkfabryk, Burgum

Lees meer

Bouw zorgappartementen Kwadrantgroep

Voor de Kwadrantgroep wordt het voormalige gemeentehuis in Menaam verbouwd naar zorgcomplex met 30 moderne zorgappartementen voor ouderen met dementie. Start mei 2020 en oplevering eind februari 2021.

Taken: bouwkundig toezicht en notuleren bouwvergadering.

Opdrachtgever: Van Manen En Zwart architecten, Drachten

Lees meer

Vernieuwbouw gemeentehuis Waadhoeke

In 2017 is het oude gemeentehuis met raadzaal van Franekeradeel klaar gemaakt voor de fusie. In odpracht van de nieuwe gemeente Waadhoeke samengewerkt met externe projectmanagers, aannemers en architect VMEZ.

Taken: Interne projectleider en toezicht.

Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke, Franeker.

Lees meer

Brede School Berltsum

In 2013 is de Brede School Berltsum opgeleverd voor twee basisscholen, kinderopvang en gymlokaal. Taken van A tot Z: begeleiden en meedenken van Programma van Eisen tot aan de oplevering.

Taken: Toezicht en interne projectleider bouw. Na de oplevering technisch beheer.

Opdrachtgever: Gemeente Menameradiel

Lees meer