• Bel voor een afspraak:

06 - 526 854 03

Beheer en onderhoud PDF Afdrukken E-mailadres

Meerjarenbegroting biedt inzicht in onderhoudskosten

Onderhoud van gebouwen brengt kosten met zich mee. Het is daarom van belang om een meerjarenonderhoudsplan te maken om deze onderhoudskosten te beheersen. Technisch Adviesbureau Boom kan een meerjarenbegroting voor u opstellen die u inzicht geeft in de kosten en planning van het onderhoud op de korte en lange termijn. Het uitvoeringsjaar van dit meerjarenplan wordt vervolgens uitgewerkt in een jaarplan. Door deze werkwijze weet u precies welk onderhoud op korte en lange termijn moet gebeuren en wat de kosten daarvan zijn.

Conditiemeting van uw gebouwen

Wanneer de aanwezige gegevens verouderd zijn, start technisch adviesbureau BOOM met een nulmeting om de staat van het gebouw van dat moment in kaart te brengen. Door hier gebruik te maken van de conditiemeetsystematiek NEN 2767 wordt op een eenduidige en objectieve manier de technische conditie van een gebouw of installatie in kaart gebracht. Dat resulteert in een realistische onderhoudsplanning. Technisch adviesbureau BOOM werkt met het softwareprogramma O-Prognose dat een onafhankelijke uitkomst biedt ten opzichte van standaard plannen of opnames.

Wat kan Boom voor u doen?

  • opstellen van een meerjarenbegroting voor beheer en onderhoud
  • uitwerking in onderhoudsjaarplan
  • begeleiding en toezicht bij de uitvoering van het onderhoud
  • contractbeheer
  • hulp bij aanbesteding
  • advies over te gebruiken materialen
  • scherpe prijsafspraken voor producten of materialen
  • financiële controle en toezicht tijdens de uitvoering
  • oplevering met de klant
  • herinspectie of actualisatie
 

©2011 TA-BOOM - Webdesign: Kees Postma Internetdiensten